Winback Physio

Winback Physio

Winback és un  dispositiu amb tecnologia de corrent d’alta freqüència que accelera el procés de reconstrucció cel·lular. Això significa que, igual que el nostre cos utilitza el metabolisme, el sistema circulatori i el limfàtic per ajudar-nos a recuperar d’un esforç o d’una ferida, Winback utilitza  una corrent de baixa intensitat i 100% no invasiva per fer la mateixa funció.

Les seves aplicacions terapèutiques són ideals per el tractament de patologies cròniques i agudes, alleujant el dolor i assegurant una rehabilitació més ràpida
- Dolors articulars
- Dolors musculars
- Dolors cervicals
- Mal d’esquena
- Reumatisme
- Artrosis
- Rehabilitació de lesions
- Cames cansades

Parell Biomagnètic

ParellBiomagnetic

El Parell Biomagnètic és un mètode de medicina complementària de diagnòstic, tractament i curació d’un gran nombre de patologies.

El Parell Biomagnètic restableix la salut en equilibrar el PH + (potencial d’Hidrogen)dels òrgans interns mitjançant la col·locació d’imants sobre el cos.

Tots els fenòmens patològics que originen i fan que es desenvolupin les malalties, ja siguin virals, bacterianes, micòtiques, parasitaries, disfuncionals, tòxiques, o genètiques, estan relacionades amb les alteracions del PH + normal (neutre), pel fet que els microorganismes produeixen fenòmens bioenergètics dins de les cèl·lules que infecten.

L’èxit del biomagnetisme es basa en la saviesa de l’equilibri i en el coneixement que el cos humà, està compost d'òrgans associats entre ells.

Quan es produeix un desequilibri energètic entre aquests òrgans, apareixen les patologies. Els imants tenen la capacitat de restablir l’equilibri i tornar la salut al cos.

El Parell Biomagnètic és una teràpia efectiva i real basada en conceptes científics.

Amb el biomagnetisme tractem les causes i no només els símptomes de les patologies.

Kinesiologia holística

kinesiologia

La kinesiologia holística és una teràpia natural que aplica el test muscular com a eina per reequilibrar i reforçar l'energia vital i millorar la salut.

La Kinesiologia equilibra el flux de l'energia que circula pel nostre cos a través dels canals energètics, que estan directament relacionats amb els punts energètics d'acupuntura.